رابطه سرریز شبکه بازدهی بازار های سرمایه گذاری با رویکرد دیبولد و یلماز

رابطه سرریز شبکه بازدهی بازار های سرمایه گذاری با رویکرد دیبولد و یلماز

رابطه سرریز شبکه بازدهی بازار های سرمایه گذاری با رویکرد دیبولد و یلماز

سه‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱  ۰ نظر   ۱۸۲ بازدید

رابطه سرریز شبکه بازدهی بازار های سرمایه گذاری با رویکرد دیبولد و یلماز

بازار سرمایه یکی از مهترین منابع تامین مالی بنگاه های اقتصادی در بلند‌مدت است. از آنجاییکه بازار سرمایه همواره از موضاعات مدنظر سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران بوده است پرداختن به عوامل اثر گذار بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است.اثرات سرریز و سرایت در بین بازارهای مالی باتوجه به ارتباط و حساسیت سرمایه به رخدادهای اقتصادی و غیر اقتصادی در دهه اخیر از اهمیت بالایی در مطالعات انجام شده در حوزه ادبیات مالی و اقتصادی برخوردار شده است. مطالعه حاضر نیز به بررسی اثرات سرریز در بازدهی بازارهای ارز، طلا، نفت، شاخص جهانی فلزات، مسکن و بخش بانکی برشاخص بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1385 تا 1398 و به صورت ماهانه پرداخته است. به منظور افزایش دقت در تحلیل روند رشد اقتصادی ایران، افزایش انعطاف پذیری نتایج و برآورد اثرات سر ریز به صورت نامتقارن از مدل سرریز نوسانات با استفاده از رویکرد دیبولد و یلماز بهره گرفته شده است.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image