شرکت سرمایه گذاری تله تحلیل

مقاله

نسبت حقوق رقابت و بازار سرمایه ایران

بورس، با توجه به برخورداری از ساختار متشکل و خاص، از ضوابط ویژه‌ای تبعیت می‌کند. از این منظر تحلیل مسائل ناظر به نسبت ...

۱۷:۴۷
۲۱ / ۴ / ۱۴۰۰

تاثیر استراتژی های تجاری بر خوانایی صورت های مالی

در سال­های اخیر، مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی و توسط محققان مالی بصور قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته می­باشد. در شواهد نظری، استراتژی...

۱۷:۴۲
۲۱ / ۴ / ۱۴۰۰

سرمایه گذاری الکترونیکی در بورس اوراق بهادار

معاملات اوراق بهادار در بورس، با جذب نقدینگی موجود در جامعه، آن را در جهت تولید ارزش‌افزوده به کار می‌گیرد. اخیراً روش معاملات در بورس...

۱۷:۳۸
۲۱ / ۴ / ۱۴۰۰

کیفیت دارایی ها و درآمد غیرمشاع و سودهی بانک ها

یکی از فعالیت‎های اصلی بانک‏ها، ارائه خدمات مالی، همچون پرداخت تسهیلات است. بخش مهمی از تسهیلات اعطایی بانک‏ها در قالب معوق، مطالبات مشکوک‎الوصول و لاوصول، به...

۱۷:۳۵
۲۱ / ۴ / ۱۴۰۰

مدل تشخیص تقلب در اظهار نامه های مالی با استفاده از ابزار نسبت های مالی

در این مقاله مدل تشخیص تقلب در اظهارنامه های مالی با استفاده از ابزار نسبت های مالی بررسی شده است. هدف بررسی مدل تشخیص تقلب در اظهارنامه های مالی با استفاده از...

۱۷:۳۰
۲۱ / ۴ / ۱۴۰۰

بررسی رابطه بین مدیریت سود و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سود و هزینه بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نتایج پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 142 شرکت...

۱۷:۲۶
۲۱ / ۴ / ۱۴۰۰

بررسی مبانی تعهد و اصول حاکم بر افشاءاطلاعات در بورس اوراق بهادار

بررسی مبانی تعهد و اصول حاکم بر افشاءاطلاعات در بورس اوراق بهادار

۱۷:۱۸
۲۱ / ۴ / ۱۴۰۰