کیفیت دارایی ها و درآمد غیرمشاع و سودهی بانک ها

یکی از فعالیت‎های اصلی بانک‏ها، ارائه خدمات مالی، همچون پرداخت تسهیلات است. بخش مهمی از تسهیلات اعطایی بانک‏ها در قالب معوق، مطالبات مشکوک‎الوصول و لاوصول، به...

یکی از فعالیت‎های اصلی بانک‏ها، ارائه خدمات مالی، همچون پرداخت تسهیلات است. بخش مهمی از تسهیلات اعطایی بانک‏ها در قالب معوق، مطالبات مشکوک‎الوصول و لاوصول، به...

شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۶۵۶ بازدید

کیفیت دارایی ها و درآمد غیرمشاع و سودهی بانک ها

یکی از فعالیت‎های اصلی بانک‏ها، ارائه خدمات مالی، همچون پرداخت تسهیلات است. بخش مهمی از تسهیلات اعطایی بانک‏ها در قالب معوق، مطالبات مشکوک‎الوصول و لاوصول، به سیستم بانکی برگشت داده نمی‏شود، در این موقعیت، کیفیت دارایی‌های بانکی، کاهش می‌یابد و این موضوع، برای جریان وجوه نقد و مدیریت نقدینگی بانک، مسائل و مشکلاتی به‎همراه می‎آورد و این مشکل در شرایط موجود نظام بانکی، بسیار جدی است. در این تحقیق، رابطه بین کیفیت دارایی‎ها، درآمد غیرمشاع و سود‌دهی بانک‏های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. به این منظور، برای داده‎های مربوط به 17 بانک، در بازه زمانی 1390 تا 1397، درآمد غیرمشاع، متغیر مستقل و سودآوری و سود تعدیل‎شده با ریسک، متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها، از دو رگرسیون استفاده شده است که در رگرسیون اول، اثر نوع مالکیت در حرکت به‎سمت درآمدهای غیرمشاع بر سود و سود تعدیل‎شده در سطح بانک با مالکیت خصوصی و دولتی و در رگرسیون دوم، اثر کیفیت دارایی بانک در حرکت به‎سمت فعالیت‎هایی که موجب درآمد غیرمشاع بررسی شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده، کیفیت بالای دارایی‏ها بر سود و سود تعدیل‎شده بانک‏ها اثر مثبت می‎گذارد و از نظر آماری بی‎معناست. همچنین، شاخص تنوع درآمد بانک با سود و سود تعدیل‎شده بانک‏ها، رابطه منفی و معناداری را نشان می‎دهد.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image