بررسی مبانی تعهد و اصول حاکم بر افشاءاطلاعات در بورس اوراق بهادار

بررسی مبانی تعهد و اصول حاکم بر افشاءاطلاعات در بورس اوراق بهادار

بررسی مبانی تعهد و اصول حاکم بر افشاءاطلاعات در بورس اوراق بهادار

شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۷۶۷ بازدید

بررسی مبانی تعهد و اصول حاکم بر افشاءاطلاعات در بورس اوراق بهادار

بازار اوراق بهادار از جمله مناسب ترین محل ها برای جذب سرمایه های جامعه است که در آن تمام اقشار، حتی با کمترین دارایی ها، توان سرمایه گذاری را دارند. بدون شک، مهمترین عامل برای جذب سرمایه ایجاد امنیت سرمایه گذاری است. در بازار اوراق بهادار امنیت سرمایه گذاری هنگامی حاصل می شود که سرمایه گذاران بتوانند با آگاهی کامل برای معاملات این اوراق تصمیم گرفته و بیم قربانی شدن در مقابل افرادی خاص که به علت موقعیت ویژه خود در شرکت های حاضر در بورس از اطلاعات نهانی این شرکت ها با خبرند را نداشته باشند. بنابراین، هیچ تردیدی در لزوم برقراری شفافیت در بازار سرمایه باقی نمی ماند. این امر موجب شد، تا قانون بازار اوراق بهادار مصوب ١٣٨٤ اقدام به یک نوآوری قابل توجه در مقایسه با قانون تاسیس بورس اوراق بهادار ١٣٤٥ نموده و نظام افشاء اجباری اطلاعات در بورس را تاسیس نماید. نخستین گام در پیشبرد ادبیات نوپای حقوق اوراق بهادار ایران آن است که کلیات مربوط به انواع اوراق رایج در بازارهای بورس اوراق بهادار و افشاء اطلاعات مورد تحلیل قرار گیرد. لذا در این پژوهش به دنبال آن هستیم که با بررسی قوانین مربوط به بورس اوراق بهادار اصول حاکم بر افشاء اطلاعات را در بورس اوراق بهادار مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image