بررسی رابطه بین مدیریت سود و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سود و هزینه بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نتایج پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 142 شرکت...

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سود و هزینه بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نتایج پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 142 شرکت...

چهار‌شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۶۷۰ بازدید

بررسی رابطه بین مدیریت سود و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سود و هزینه بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نتایج پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 142 شرکت در دوره زمانی 1394 تا 1398 و بر اساس مدل رگرسیونی چندگانه و روش اثرات ثابت نشان می‌دهد که مدیریت سود رابطه معکوس و معناداری با هزینه بدهی شرکت‌ها دارد. در مجموع شرکت‌ها می‌توانند برای نشان دادن تصویری بهینه و بهتر از آینده شرکت، قبل از مراجعه به بازار سرمایه برای تامین مالی، اقدام به مدیریت سود کنند. با مدیریت سود افزاینده و هموارسازی شرکت‌ها خواهند توانست ریسک سرمایه گذاری سرمایه گذاران را کاهش داده و لذا سرمایه گذاران به بازده کمتری قانع خواهند بود. بنابراین هزینه سرمایه کاهش خواهد یافت.

نتایج پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 142 شرکت در دوره زمانی 1394 تا 1398 و بر اساس مدل رگرسیونی چندگانه و روش اثرات ثابت نشان می‌دهد که مدیریت سود رابطه معکوس و معناداری با هزینه بدهی شرکت ها دارد. کریشنان (2003) معتقد است ضعف حسابرسی باعث می شود کارایی و نظارت بر رفتار فرصت طلبان مدیریت کاهش یابد و این موضوع می تواند بر رابطه اعتباردهندگان از طریق افزایش تضاد منافع، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر بگذارد و از سوی دیگر ریسک اعتباری شرکت نیز افزایش یابد که همه و همه در هزینه بدهی شرکت متبلور می شود افزایش این مراقبتها احتمالاً موجب کنترل بهتر قدرت اختیاری مدیران و همچنین فرصت طلبی آنها در انتقال ثروت به زیان اعتبار دهندگان می شود و این به نوبه خود موجب کاهش ریسک اعتباردهندگان و هزینه بدهی میشود بنابراین انتخاب حسابرس و حسن شهرت او میتواند بر کیفیت سود و ارتباط آن بر هزینه بدهی تاثیر گذار باشد و عدم توجه به کیفیت حسابرسی وحسن شهرت او احتمالاً هزینه های پنهان افزایش هزینه های بدهی را به همراه خواهد داشت. همچنین داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، از صورت های مالی سالانه شرکت ها، گزارش های حسابرسی، گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام، وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیرپرداز، قابل استخراج است. وي به بررسي رابطه بين هزينه حقوق صاحبان سهام با چهار ويژگي سود مبتني بر داده هاي حسابداري شامل كيفيت اقلام تعهدي، پايداري، قابليت پيش بيني و هموار بودن در شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image